Trádáil leis an Ríocht Aontaithe

Má dhéanann tú trádáil leis an Ríocht Aontaithe tar éis an Bhreatimeachta, beidh feidhm ag na rialacha trádála le tír neamh-Aontais Eorpaigh (AE). Beidh ort na dearbhuithe custaim chuí a chomhlánú le go mbeidh tú in ann earraí a bhogadh chuig, ó nó tríd an Ríocht Aontaithe.

Céard is custaim ann?

Is córas nó creat oibre bainistíochta trádála é custaim. Déanann sé éascú agus cumasú ar an ngluaiseacht réidh éifeachtúil earraí agus ainmhithe isteach agus amach ón Aontas Eorpach (AE) chun críocha:

  • Dleachtanna Custam agus cánacha ábhartha amhail Cáin Bhreisluacha (CBL) a bhailiú
  • agus
  • saoránaigh, trádáil agus an timpeallacht a chosaint.

Earraí a iompórtáil ó thír neamh-Aontais Eorpaigh                        

Tá an méid seo i gceist leis na hearraí seo:                                                                                   

  • teastaíonn dearbhú iompórtála ina leith                           
  • tá siad faoi réir rialú custam
  • féadfaidh sé go dteastóidh ceadúnas ina leith faoi na rialacha ar thoirmisc agus srianta
  • féadfaidh sé go dtabhóidh siad Cáin Bhreisluacha (CBL) agus Dleachtanna Custam. 

Earraí a easpórtáil chuig tír neamh-AE

Tá an méid seo i gceist leis na hearraí seo:

  • teastaíonn dearbhú easpórtála ina leith
  • tá siad faoi réir rialú custam
  • féadfaidh sé go dteastóidh ceadúnas ina leith faoi na rialacha ar thoirmisc agus srianta.

Earraí a bhogadh trí thír neamh-AE

Is faoi rialú custam a bhogtar earraí ó Bhallstát AE amháin chuig ceann eile trí thír neamh-AE. Is éard atá i gceist le hidirthuras ná nós imeachta custam trína bhféadtar earraí a bhogadh thar theorainneacha idirnáisiúnta faoi rialú custam.

Aicmiúchán

Má dhéanann tú earraí a iompórtáil nó a easpórtáil isteach, chuig nó amach as an Aontas Eorpach (AE), ní mór duit na hearraí sin a aicmiú chun críocha custam. Féadtar teacht ar thuilleadh eolais in aicmiúchán.

An t-ualach custam a éascú

Tá roinnt bealaí ann a fhéadtar d’idirghníomhú leis na Coimisinéirí Ioncaim a dhéanamh níos éasca sa timpeallacht trádála AE–Ríocht Aontaithe amach anseo.  Féadtar iarratas a dhéanamh ar an méid seo a leanas:

Tá coinníollacha agus rialacha ag baint leis na húdaruithe agus na faoisimh seo agus ní mór cloí leo.

Ráthaíocht chuimsitheach

Má bhaineann tú leas as údarú a bhfuil dleacht ar fionraí i gceist leis, teastóidh ráthaíocht chuimsitheach chun urrús a thabhairt i gcoinne loiceadh íocaíochta.

Tá tuilleadh mionsonraí faoi ráthaíochtaí cuimsitheacha agus tarscaoiltí ráthaíochta agus cén chaoi le hiarratas a dhéanamh, ar fáil in ráthaíochtaí cuimsitheacha agus tarscaoiltí ráthaíochta.

Tuilleadh eolais

Tá eolas cuimsitheach faoi na nósanna imeachta custam agus rialacha trádála le tíortha neamh-AE inár rannán ar Thrádálaithe agus Gníomhairí Custam.