Impleachtaí Custam don trádáil leis an mBreatain Mhór

Léargas ginearálta

Níl an Bhreatain Mhór ná Tuaisceart Éireann mar bhall den Aontas Eorpach (AE) a thuilleadh. Foráiltear sa Chomhaontú um Tharraingt Siar, áfach, le haghaidh idirthréimhse go dtí an 31 Nollaig 2020.

I rith na tréimhse seo, leanfaidh an Bhreatain Mhór agus Tuaisceart Éireann, chun críocha gluaiseachta earraí, seirbhísí agus daoine, amhail go bhfuil sí ina Bhallstát iomlán den AE.

Má dhéanann tú trádáil leis an mBreatain Mhór tar éis na hidirthréimhse, beidh feidhm ag na rialacha trádála le tír neamh-AE. Beidh ort na dearbhuithe cuí custam a chomhlánú le go mbeidh tú in ann earraí a bhogadh chuig, ó nó tríd an mBreatain Mhór.

Céard is custaim ann?

Is córas nó creat oibre bainistíochta trádála é custaim. Déanann sé éascú agus cumasú ar an ngluaiseacht réidh éifeachtúil earraí agus ainmhithe isteach agus amach ón Aontas Eorpach (AE) chun críocha:

  • Dleachtanna Custam agus cánacha ábhartha amhail Cáin Bhreisluacha (CBL) a bhailiú
  • agus
  • saoránaigh, trádáil agus an timpeallacht a chosaint.