Impleachtaí féideartha CCF ar thrádáil leis an Ríocht Aontaithe i rith an idirthréimhse

Léargas ginearálta

Is ón Ríocht Aontaithe a fhaightear formhór na bhfeithiclí a iompórtáiltear chun an Stáit as tíortha thar lear. Is gá do chustaiméirí a bheith airdeallach faoi impleachtaí an Bhreatimeachta ar an bpróiseas cláraithe feithiclí.

Faoin Chomhaontú um Tharraingt Siar, beidh an Ríocht Aontaithe in idirthréimhse ó Feabhra 2020 go dtí 31 Nollaig 2020. Le linn na tréimhse seo ní thiocfaidh athrú ar na nósanna imeachta go léir i leith feithicil ón Ríocht Aontaithe a chlárú.

Beidh feithiclí a thugtar isteach tar éis na hidirthréimhse faoi réir Cáin Cláraithe Feithiclí, CBL agus Dleacht Custam. Ina theannta sin beidh impleachtaí ann d’aithint cineálcheaduithe an Ríochta Aontaithe tar éis dóibh an tAontas Eorpach (AE) a fhágáil. Moltar do chustaiméirí iad féin a choinneáil suas chun dáta leis na hathruithe seo le linn dóibh machnamh ar cheannacháin a dhéanamh ón Ríocht Aontaithe.

Ar aghaidh: Impleachtaí CCF a bhaineann le carranna a iompórtáil ón Ríocht Aontaithe