Na himpleachtaí féideartha CCF ar thrádáil leis an Ríocht Aontaithe tar éis an Bhreatimeachta

Léargas ginearálta

Má dhéanann tú trádáil leis an Ríocht Aontaithe tar éis an Bhreatimeachta, féadfaidh sé go dtiocfaidh athruithe ar na rialacha cuí trádála.

Is ón Ríocht Aontaithe a fhaightear formhór na bhfeithiclí a iompórtáiltear chun an Stáit as tíortha thar lear. Is gá do chustaiméirí a bheith airdeallach faoi impleachtaí an Bhreatimeachta ar an trádáil feithiclí. 

Sa chás go gceadaíonn an Ríocht Aontaithe an Comhaontú um Tharraingt Siar, ní bheidh athrú ar an bpróiseas clárúcháin le linn na hidirthréimhse.  Baineann an t-eolas a leagtar amach anseo le nósanna imeachta a fhéadfaidh a bheith i bhfeidhm i gcás Breatimeacht gan chomhaontú.

Beidh feithiclí a thugtar isteach tar éis an Bhreatimeachta faoi réir Cáin Cláraithe Feithiclí, CBL agus Dleacht Custam. Ina theannta sin beidh impleachtaí ann d’aithint cineálcheaduithe an Ríochta Aontaithe tar éis dóibh an tAontas Eorpach a fhágáil. Moltar do chustaiméirí iad féin a choinneáil suas chun dáta leis na hathruithe seo le linn dóibh machnamh ar cheannacháin a dhéanamh sa Ríocht Aontaithe.

Ar aghaidh: Impleachtaí CCF a bhaineann le carranna a iompórtáil ón Ríocht Aontaithe