Ionchur Díreach Trádálaí (DTI)

Teastaíonn bogearraí tiomnaithe ó iompórtálaithe, easpórtálaithe nó óna ngníomhairí chun DTI a úsáid chun dearbhuithe leictreonacha a dhéanamh chuig an gcóras um Phróiseáil Uathoibríoch Iontrála (AEP). In éagmuis an bhogearra seo, féadtar gníomhaire custam a cheapadh chun dearbhuithe a dhéanamh ar do shon.

Chun cur isteach ar an áis seo, ba chóir duit an application for approval for direct trader input a chomhlánú agus a thíolacadh trí M’Fhiosruithe.

Déanann úsáideoirí an chórais DTI teagmháil leis an gcóras AEP trí Sheirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS). Teastóidh deimhniú digiteach, rud a fhéadtar a fháil ó ROS. Oibríonn an córas AEP ar bhonn nach mór 24 uair an chloig.

Féadtar tuilleadh eolais a fháil faoin gcóras DTI in AEP trader guides.

Tuilleadh eolais

Tá líne chabhrach á hoibriú ag na Coimisinéirí Ioncaim le haghaidh fiosruithe DTI.