Córas um Chinntí Custam (CDS)

Céard a fhéadtar a dhéanamh sa CDS

Féadtar an CDS a úsáid chun an méid seo a leanas a dhéanamh:

  • cur isteach ar chinneadh
  • doiciméid tacaíochta iarrtha a cheangal
  • stádas an iarratais a sheiceáil
  • síneadh ar an teorainn ama a iarraidh
  • ceart sainráite éisteacht a fháil
  • iarraidh cinneadh a leasú, a chur ar fionraí nó a aisghairm.

Tuilleadh eolais

Féadtar teacht ar ábhair tacaíochata ar nós Business User Guide, Ceisteanna Coitianta agus Fógraí Dlithiúla, lena n-áirítear Ráiteas Príobháideachais, i Customs Decisions System ar shuíomh idirlín an Choimisiún Eorpach

Déan teagmháil leis an Deasc chabhrach ríomh-Chustam má tá aon cheisteanna agat i ndáil le hoibriú:

  • an CDS
  • an gcóras Bainistiú Comhionann Úsáideoirí agus Sínithe Digiteacha (UUMDS).

Ba chóir ceisteanna i ndáil le cinntí sonracha custam a sheoladh go díreach chuig an réimse cuí gnó sa rannóg Custam.

Ar aghaidh: Cinntí a bhféadtar an CCC a úsáid ina leith