VIES, Intrastat agus Cúnamh Frithpháirteach (VIMA)

Maidir le trádálaithe páirteach i soláthairtí laistigh den chomhphobal nó in éadálacha, tá freagrachtaí acu i gcórais VIES agus Intrastat. Ní mór do na trádálaithe seo faisnéis a chur ar fáil don fho-rannóg VIMA maidir lena dtrádáil le Ballstáit eile den Aontas Eorpach (AE).

Cúnamh Frithpháirteach (fíorú uimhreacha Cánach Breisluacha (CBL))

Féadann trádálaithe Éireannacha na huimhreacha clárúcháin CBL a luann a gcustaiméirí i mBallstáit eile a fhíorú. Féadtar é seo a dhéanamh ach logáil isteach ar an suíomh idirlín Europa ag Shuíomh idirlín Europa - VIES.

An Córas Malartaithe Faisnéise CBL (VIES)

Gach trádálaí CBL Éireannach a dhéanann rátáil nialasach ar earraí nó ar sheirbhísí, nó ar an dá rud, chuig trádálaí atá cláraithe le haghaidh CBL i mBallstát eile, ní mór dóibh ráiteas VIES a thíolacadh. Tá sé seo i bhfeidhm, is cuma luach na n-earraí nó na seirbhísí.

Chun clárú le haghaidh VIES, comhlánaigh an Fhoirm Clárúcháin VIES.

Le haghaidh eolais ar an bpróiseas um thuairisceáin mhóra a thíolacadh, féach an VIES large filer guide.

Intrastat

Ní mór don uile thrádálaí atá cláraithe le haghaidh CBL na boscaí E1 agus E2 ar a dtuairisceáin VAT 3 a chomhlánú. Ní mór an tuairisceán míosúil mionsonraithe Intrastat a chomhlánú sa chás: 

  • gur mó ná €500,000 do chuid iompórtálacha bliantúla ó Bhallstáit eile
  • gur mó ná €635,000 do chuid easpórtálacha bliantúla chuig Ballstáit eile.

Tuilleadh Eolais

Féadtar eolas a fháil ar VIES agus Intrastat sa  VIES and INTRASTAT Traders' Manual. Má theastaíonn tuilleadh eolais uait, ba chóir duit teagmháil a dhéanamh le VIES, Intrastat, Mutual Assurance (VIMA).