Úsáid phríobháideach carranna cuideachta

Carranna cuideachta nach bhfuil ar fáil don bhliain iomlán

Féadfaidh sé nach bhfuil úsáid an chairr ag d’fhostaí don bhliain iomlán. Féadfaidh sé go bhfuil sé seo amhlaidh:

  • toisc go bhfuair d’fhostaí carr le linn na bliana
  • toisc gur thug d’fhostaí carr suas roimh dheireadh na bliana cánach
  • toisc gur thaisteal an fostaí thar lear gan an carr.

Sa chás seo, féadtar an choibhéis airgid a laghdú ansin faoi líon na laethanta a bhí an carr ag d’fhostaí go hiarbhír.

Sa chás seo, féadtar na ciliméadair ghnó a ‘bhliantúlú’ chun coibhéis airgid an chairr a ríomh. Leis seo, féadfaidh tú a fheiceáil cén choibhéis airgid a bheadh i gceist dá mbeadh an carr in úsáid don bhliain iomlán.

Féadtar an choibhéis airgid a laghdú ansin faoi líon na laethanta nach raibh an carr in úsáid don bhliain.

Ar aghaidh: Díolúintí