Úsáid phríobháideach carranna cuideachta

Fostaithe le líon íseal ciliméadar gnó

Mura dtaistealaíonn d’fhostaí níos mó ná 24,000 ciliméadar sa bhliain, féadtar an choibhéis airgid ríofa a laghdú tuilleadh faoi 20%.

Chun an laghdú seo a fháil, ní mór go mbainfeadh siad seo le d’fhostaí:

  • oibríonn an fostaí 20 uair a chloig sa tseachtain ar an meán ar a laghad
  • taistealaíonn an fostaí 8,000 ciliméadar gnó sa bhliain ar a laghad
  • caitheann an fostaí 70% ar a laghad dá chuid ama oibre ag obair ar shiúl ón ionad oibre

logleabhar a choinneáil agus sonraí ann faoi chiliméadair ghnó agus na críocha oibre.

Ar aghaidh: Carranna cuideachta nach bhfuil ar fáil don bhliain iomlán