Úsáid phríobháideach carranna cuideachta

Ceisteanna eile Sochair Chomhchineáil

Carranna tiomáinte ag chauffeur

Féadfaidh sé go bhfuil dhá mhuirear Sochair Chomhchineáil ann le haghaidh carranna tiomáinte ag chauffeur. Muirear i leith:

  • soláthar an chairr
  • costais tabhaithe i leith chauffeur a sholáthar.

Úsáid carranna cuideachta sa mhótarthionscal

Má athraíonn d’fhostaí a gcarr go míosúil, feidhmítear coibhéisí speisialta airgid. Feidhmítear na rialacha d’fhostaithe mótarthionscail más rud é:

  • miondíoltóir mótar nach ndíolann ach carranna úsáidte
  • miondíoltóir faoi shaincheadúnas a dhíolann carranna nua agus carranna úsáidte araon
  • soláthraí fruilithe carranna ghearrthéarma
  • soláthraí léasaithe mótar agus carranna.

Mura n-úsáideann d’fhostaí ach carr amháin ar feadh tréimse mí amháin nó níos mó, níl na coibhéisí speisialta airgid seo ar fáil.

Ar aghaidh: Réríomháin