Luacháil sochar

Dearbháin

Is éard atá i ndearbhán ná rud is féidir a mhalartú ar earraí nó seirbhísí. Is ionann luach margaidh an dearbháin agus suim an airgid, nó luach na n-earraí, a fhaigheann tú nuair a úsáideann tú é.

Mar fhostóir, féadfaidh tú dearbháin a thabhairt d’fhostaithe de do chuid le haghaidh earraí áirithe, lena n-áirítear dearbháin bhéile. Is sochair incháinithe iad sin.

Go ginearálta is ionann aghaidhluach an dearbhán agus luach an tsochair. Sa chás go bhfuil an aghaidhluach beagán níos ísle ná an costas, glacfaidh muid an costas mar luach an tsochair.

Ní fhéadfar luach an tsochair a bheith níos lú ná an costas a thabhaigh tú chun é a chur ar fáil.

Mura soláthraíonn tú ach dearbhán amháin sa bhliain, féadfaidh sé go bhfuil an díolúine i leith sochar beag i bhfeidhm.

Dearbháin bhéile

Féadfar dearbhán bhéile a soláthair do d’fhostaithe. Má sholáthraíonn, ní mór go ndéileáiltear aghaidhluach an dearbhán lúide 19c an dearbhán mar phá.

Ar aghaidh: Mionsochair