Ag ullmhú

Léargas ginearálta

Chun ullmhú do nua-aoisiú ÍMAT, rinne na Coimisinéirí Ioncaim clár fairsing rannpháirtíochta do fostóirí agus ghníomhairí. Mhol muid:

  • cinntigh go bhfuil na próisis agus nósanna imeachta cearta i leith ÍMAT i bhfeidhm.
  • liosta fostaithe a thíolacadh do na Coimisinéirí Ioncaim roimh 31 Deireadh Fómhair 2018.

Ar aghaidh: Eolas cruinn a chur ar fáil