Cáin d'fhostaithe a íoc leis na Coimisinéirí Ioncaim

Árachas Sóisialach Pá-Choibhneasa (ÁSPC)

Tabhair do d’aire

Baineann an t-eolas ar an leathanach seo le do dhualgais reatha. Chun eolas a fháil ar do dhualgais roimh 1 Eanáir 2019, féach ar an treoir d’fhostóirí in  Employers Guide to PAYE.

Is éard atá in ÁSPC ná íocaíocht a dhéanann tú féin agus a dhéanann do chuid fostaithe. Bunaítear an íocaíocht sin ar mhéid phá d’fhostaithe. Is é ÁSPC an príomhfhoinse de mhaoiniú um íocaíochtaí leasa shóisialaigh.

Tugtar ranníocaíocht ÁSPC ar an méid iomlán a íocann fostaí le linn aon tréimhse pá amháin. Tá sé déanta suas de:

 • sciar an fhostóra, is é sin ná an méid ÁSPC a íocann tú ar phá d’fhostaí
 • sciar an fhostaí, is é sin ná an méid ÁSPC a íocann fostaí ar a bpá féin.

Tá aicme ranníocaíocht ÁSPC ann do gach fostaí. Is í an aicme sin a shocraíonn cén ráta a úsáidfidh tú chun an ÁSPC a asbhaineann tú a ríomh.

Cuireann an An Roinn Coimirce Sóisialaí (RCS) sonraí ar fáil faoi gach aicme ÁSPC, agus faoi na rátaí ranníocaíochta ÁSPC.

Taifid de ranníocaíochtaí ÁSPC

Ní mór duit taifead a choimeád de na sonraí ÁSPC go léir, agus an méid seo a leanas san áireamh:

 • ollphá d’fhostaithe chun críocha ÁSPC
 • sciar ÁSPC d’fhostaí le haghaidh gach tréimhse pá
 • iomlán na ranníocaíochtaí ÁSPC le haghaidh gach tréimhse pá
 • aicmí ÁSPC d’fhostaithe
 • líon na seachtainí ar íocadh ranníocaíochtaí ÁSPC le haghaidh gach fostaí dó.

Má athraíonn aon fhostaí go haicme ÁSPC eile i rith na bliana, ní mór duit an méid seo a leanas a chuimsiú i do chuid taifead freisin:

 • athrú aicme ÁSPC an fhostaí
 • aicme ÁSPC nua an fhostaí
 • an dáta ar ar athraíodh aicme ÁSPC an fhostaí
 • líon na seachtainí dár íocadh ranníocaíochtaí ÁSPC don fhostaí agus iad sa tseanaicme
 • líon na seachtainí dár íocadh ranníocaíochtaí ÁSPC don fhostaí ina n-aicme nua.

Ar aghaidh: Ranníocaíochtaí Árachas Sóisialach Pá-Choibhneasa (ÁSPC) a choimeád scartha