Ranníocaíochtaí pinsin an fhostaí

Buansochair Sláinte (BSS)

Féadfaidh d'fhostaí ranníocaíochtaí a dhéanamh i bplean Buansochair Sláinte  arna cheadú ag na Coimisinéirí Ioncaim. Cuireann an plean seo pá ar fáil d'fhostaithe más gá dóibh stopadh ag obair toisc breoiteachta nó gortaithe.

Féadfaidh siad faoiseamh cánach a éileamh i ndáil leis na ranníocaíochtaí a rinne siad. Níl aon fhaoiseamh ann i dtaca leis an Muirear Sóisialta Uilíoch (MSU)Árachas Sóisialta Pá-Choibhneasa (ASPC).

Ba chóir duit aon ranníocaíochtaí Buansochair Sláinte a asbhaint ó phá comhlán d'fhostaí agus cáin an fhostaí á ríomh agat. Níor chóir duit na ranníocaíochtaí seo a asbhaint ó phá comhlán d'fhostaí nuair atá MSU agus PRSI an fhostaí sin á ríomh agat.