Nuair a chuirtear deireadh le fostaíocht

An díolúine ó chnapshuim bhunúsach méadaithe a éileamh

Tá €10,000 breise i gceist leis an díolúine méadaithe ar chnapshuimeanna. Gheobhaidh d’fhostaí an díolúine sin:

  • mura bhfuil sé ina bhall de scéim pinsin ceirde.
  • má thug sé suas a cheart cnapshuim a fháil ón scéim pinsin
  • mura bhfuair sé díolúine mhéadaithe le deich mbliana anuas.

Má tá sé i scéim pinsin ceirde laghdaítear an díolúine mhéadaithe sin (€10,000):

  • le haon chnapshuim saor ó cháin ón scéim pinsin atá sé i dteideal a fháil láithreach bonn
  • luach achtúireach reatha aon chnapshuime a fhéadfaidh sé a fháil ó scéim pinsin sa todhchaí.

Má tá an cnapshuim ón scéim pinsin níos mó ná €10,000, ní cháileoidh siad le haghaidh na díolúine méadaithe. Má tá sé níos lú ná €10,000, cáileoidh sé le haghaidh na díolúine méadaithe lúide suim na cnapshuime.

Ní dheonófar an díolúine mhéadaithe ach uair amháin i dtréimhse deich mbliana.

Ní gá duit cead a fháil ó na Coimisinéirí Ioncaim sula gcuirfidh tú an méadú sin sa díolúine bhunúsach san áireamh.

Ar aghaidh: Nuair a aistríonn fostaí chuig brainse eile