Nuair a chuirtear deireadh le fostaíocht

Íocaíochtaí a rinneadh tar éis do d'fhostaí imeacht

Tabhair do d’aire

Baineann an t-eolas ar an leathanach seo le do dhualgais reatha. Chun eolas a fháil ar do dhualgais roimh 1 Eanáir 2019, féach ar an treoir d’fhostóirí in  Employers Guide to PAYE.

Féadtar íocaíocht a dhéanamh le fostaí tar éis a bhfostaíocht a bheith scortha acu. Braitheann an próiseas chun na híocaíochtaí seo a thuairisciú ar cé acu a dhéantar an íocaíocht:

 • le linn na bliana
 • taobh amuigh den bhliain.

Íocaíochtaí a rinneadh le linn na bliana a imíonn d’fhostaí

Is mar seo a leanas atá an próiseas chun íocaíocht iar-scoir a thuairisciú sa chás go scoireann an fostaí den fhostaíocht sa bhliain reatha cánach:

 • Ba chóir an  Fógra Párolla na gCoimisinéirí Ioncaim (FPCI) atá ar fáil don fhostaí a chuardach.
 • Ba chóir tíolacadh párolla a dhéanamh don íocaíocht iar-scoir.
 • Cuir aitheantas na fostaíochta bunaidh isteach agus an dáta bunaidh scoir.
 • Cuir an dáta íocaíochta isteach (is é seo an dáta a dhéantar an íocaíocht iar-scoir).

Íocaíochtaí a rinneadh taobh amuigh den bhliain a imíonn d’fhostaí

Is mar seo a leanas atá an próiseas chun íocaíocht iar-scoir a thuairisciú sa chás go scoireann an fostaí den fhostaíocht sa bhliain roimhe:

 • Ba chóir iarratas nua FPCI a thíolacadh.
 • Ná cuir dáta tosaigh fostaíochta ar fáil.
 • Déan tíolacadh párolla le haghaidh na híocaíochta iar-scoir.
 • Cuir aitheantas na fostaíochta bunaidh isteach agus an dáta bunaidh scoir.
 • Cuir an dáta íocaíochta isteach (is é seo an dáta a dhéantar an íocaíocht iar-scoir).

Ioncam a tuilleadh in 2018, ach a íocadh in 2019

I gcás go n-imíonn fostaí in 2018 ach go bhfuil íocaíocht á déanamh agat in 2019, ní mór duit an íocaíocht a thuairisciú trí thíolactha párolla in 2019 Ná cuir an dáta bunaidh scoir san áireamh.

Ní mór an íocaíocht iar-scoir seo a thuairisciú le dáta tosaigh agus dáta deiridh de cibé dáta a dhéantar an íocaíocht.

Ní bhainfidh sé seo ach amháin le híocaíochtaí iar-scoir i gcás fostaíochtaí a scoireadh in 2018.

Ar aghaidh: Nuair a théann fostaí ar scor