Díolúine i leith costais cháilitheacha maidir le míchumas fisiceach nó intleachta

Má tá tú faoi mhíchumas buan de bharr míchumas fisiceach nó intleachta, tá aon bhronntanais nó oidhreachtaí a fhaigheann tú le haghaidh costais cháilitheacha díolmhaithe ó Cháin Fáltas Caipitiúil (CFC).

Is costais cháilitheacha iad costais le haghaidh cúram leighis, lena n-áirítear na costais chothabhála a bhaineann le cúram leighis.