Díolúine i gcás oidhreachtaí áirithe tógtha ag tuismitheoirí

Féadfaidh sé go bhfaighidh tú oidhreacht ó do leanbh. Má fhaigheann, ní bheidh aon Cháin Fáltas Caipitiúil (CFC) dlite ar an oidhreacht más rud é:

  • gur thug tú, nó tuismitheoir eile an linbh, bronntanas neamhdhíolmhaithe do do leanbh sna cúig bliana roimhe.

Ní gá gurab ionann an oidhreacht nó luach na hoidhreachta agus an bronntanas nó oidhreacht roimhe seo.