Díolúine i gcás oidhreachtaí áirithe tógtha ag tuismitheoirí

Féadfaidh sé go bhfaighidh tú oidhreacht ó do leanbh. Má fhaigheann, ní bheidh aon Cháin Fáltas Caipitiúil (CFC) dlite ar an oidhreacht más rud é:

  • gur thug tú, nó tuismitheoir eile an linbh, bronntanas neamhdhíolmhaithe do do leanbh sna cúig bliana roimhe