Díolúine i gcás urrúis áirithe

Tá díolúine ó cháin bhronntanais nó oidhreachta ag urrúis rialtais agus ag urrúis arna n-eisiúint ag údaráis áitiúla agus comhlachtaí reachtúla áirithe sna cásanna seo:

  • má thógann tairbhí iad nach bhfuil sainchónaí nó gnáthchónaí orthu sa stát
  • agus
  • go bhfuil sainchónaí ar an diúscróir nó gur cónaitheoir taobh istigh den Stát é nó í, agus go raibh na hurrúis seilbhithe aige nó aici ar feadh 15 bliana roimh aistriú. Bíonn tréimhse shealbhaíochta níos giorra i bhfeidhm i gcás go bhfaightear roimh 24 Feabhra 2003 iad.

Níl an díolúine seo ar fáil i gcás na Cánach ar Iontaobhas Lánroghnach.