Díolúine aistrithe áirithe nuair a chríochnaíonn pósadh nó páirtnéireacht shibhialta

Má tá tú idirscartha nó colscartha, féadann an chúirt ordú a dhéanamh an mhaoin a aistriú idir tú féin agus d’iarpháirtnéir. Ní bheidh ort Cáin Fáltas Caipitiúil (CFC) a íoc ar na haistrithe maoine seo ordaithe ag an gcúirt.

Tá díolúine ó CFC ag baint le haistrithe áirithe déanta ag comhchónaitheoir cáilitheach chuig comhchónaitheoir cáilitheach eile.

Ní mór gur tharla an t-aistriú faoi Chuid 15 den Acht um Páirtnéireacht Shibhialta agus um Chearta agus Oibleagáidí Áirithe de chuid Comhchónaitheoirí, 2010 (Acht PSCOÁC, 2010).

Féadfaidh comhchónaitheoir cáilitheach iarratas a dhéanamh chuig an gcúirt le haghaidh cúitimh i leith sochair áirithe ó chomhchónaitheoir cáilitheach eile. Tá díolúine ó CFC ag baint le bronntanas nó oidhreacht a tógadh de bhun Ordú Cúirte faoi Chuid 15 den Acht PSCOÁC, 2010.

Seo a leanas roinnt samplaí lena mbaineann an díolúine:

  • aistrithe maoine
  • íocaíochtaí cothabhála
  • ordú coigeartaithe maoine nó pinsin
  • sochar ó ghlaneastát comhchónaitheora bhásaithe.

Sainmhínítear comhchónaitheoirí cáilitheacha mar iar-chomhchónaitheoirí a bhí i gcaidreamh le duine eile:

  • ar feadh íostréimhse cúig bliana
  • dhá bhliain nuair is tuismitheoirí iad do leanbh cleithiúnach amháin nó níos mó
  • ar tháinig deireadh lena gcaidreamh trí bhás nó scaradh
  • agus
  • nuair nach raibh ceachtar acu pósta le duine eile agus ina gcónaí leo i gceithre cinn de na cúig bliana díreach sular tháinig deireadh leis an gcaidreamh.