Díolúine aistrithe áirithe nuair a chríochnaíonn pósadh nó páirtnéireacht shibhialta

Má tá tú scartha nó colscartha, féadfaidh sé go ndéanfadh cúirt ordú chun maoin a aistriú idir tú féin agus d’iarpháirtnéir. Ní bheidh ort Cáin Fáltas Caipitiúil (CFC) a íoc ar na haistrithe maoine seo ordaithe ag cúirt.