Do thuairisceán cánach bronntanais nó oidhreachta a chomhlanú (IT38S)

Léargas ginearálta

Má fhaigheann tú bronntanas nó oidhreacht, féadfaidh sé go mbeidh ort IT38 a thíolacadh agus Cáin Fáltas Caipitiúil (CFC) a íoc. Cuirtear CFC i bhfeidhm ar bhronntanais agus oidhreachtaí maoine lonnaithe in Éirinn. Féadtar CFC a bheith i bhfeidhm freisin ar bhronntanais agus oidhreachtaí maoine lonnaithe lasmuigh d’Éirinn. Tarlaíonn sé sin más cónaitheoir in Éirinn le haghaidh cánach an duine atá ag tabhairt nó ag fáil na maoine.

Féadfaidh sé go mbeidh ort IT38 a thíolacadh mura bhfuil tú i do chónaitheoir in Éirinn le haghaidh cánach. Má tá ort IT38 a thíolacadh, féadfaidh tú:

  • é seo a chur isteach tú féin
  • gníomhaire a fhostú, ar nós dlíodóir, atá cónaitheach in Éirinn chun íoc agus tíolacadh duit.

Ar aghaidh: Cén chaoi a mbíonn fhios agat más cóir duit tíolacadh?