Do thuairisceán cánach bronntanais nó oidhreachta a chomhlanú (IT38S)

Céard is séanadh sochair ann?

Má fhaigheann tú bronntanas nó oidhreacht agus má chinneann tú gan glacadh leis, is gá duit ansin an sochar a shéanadh. Má dhéanann tú séanadh, níl ort Cáin Fáltas Caipitiúil (CFC) a íoc.

Nuair a shéanann tú oidhreacht, tugtar an sochar ar ais d’eastát an duine éagtha. Féadtar tiomnachtaí sonracha faoi uacht a shéanadh agus glacadh le cinn eile. Féadtar chomh maith leas saoil nó leas teoranta a shéanadh agus tugtar an leas seo ar ais don eastát.

Má tá leas in iarmhar eastáit faighte le hoidhreacht agat ní fhéadtar codanna den iarmhar a thabhairt suas agus glacadh le codanna eile. Iarmhar ná an méid atá fanta in eastát tar éis costais bronntanas agus riaracháin a íoc.

Nuair a shéanann tú sochar, ní fhéadann tú sonrú a thabhairt maidir le céard atá le déanamh leis an leas sin. Má thugann tú do leas do dhuine eile, ní séanadh atá ann agus beidh ortsa agus ar an duine sin CFC a íoc.

Féadtar íocaíocht a fháil mar chúiteamh ar shochar a thabhairt suas. Éireoidh an íocaíocht ansin de bheith ina bhronntanas nó oidhreacht. Ní mór duit CFC a íoc ar an íocaíocht sin.