Do thuairisceán cánach bronntanais nó oidhreachta a chomhlánú (IT38)

Céard is séanadh sochair ann?

Má fhaigheann tú bronntanas nó oidhreacht agus má chinneann tú gan glacadh leis, is gá duit ansin an sochar a shéanadh. Má dhéanann tú séanadh, níl ort Cáin Fáltas Caipitiúil (CFC) a íoc.

Ní mór an sochar a shéanadh sula nglacann tú leis nó sula dtógann tú seilbh ar an sochar.

Nuair a shéanann tú sochar, titeann an sochar sin isteach in iarmhar an eastáit.

Má dhéanann leagáidí iarmharach séanadh, dáiltear an t-iarmhar amhail go raibh díthiomnacht i ndáil leis an iarmhar ann.

Féadtar tiomnachtaí sonracha faoi uacht a shéanadh agus glacadh le cinn eile.

Má shéantar leas saoil nó leas teoranta titeann an leas iarmhair isteach láithreach. Ciallaíonn sé seo go dtógann an fuíollaí leas iomlán sa maoin.

Má tá leas in iarmhar eastáit faighte le hoidhreacht agat, ní fhéadtar cuid den iarmhar a thabhairt suas agus glacadh le codanna eile. Is éard is iarmhar ann ná an sciar d’eastát duine éagtha atá fanta tar éis na fiachais, costais riarachán agus tiomnachtaí uile a íoc.

Nuair a shéanann tú sochar, ní fhéadtar a shonrú céard atá le tarlú leis an sochar sin. Má aistríonn tú do leas chuig duine eile, ní séanadh atá ann agus féadfaidh sé go mbeidh ort féin agus ar an duine sin CFC a íoc.

Féadtar an sochar a thabhairt suas agus íocaíocht a fháil ina leith. Éireoidh an íocaíocht ansin de bheith ina bhronntanas nó oidhreacht. Féadfaidh sé go mbeidh ort CFC a íoc i leith na híocaíochta sin..