Cáin Bhronntanais agus Oidhreachta (Cáin Fáltas Caipitiúil – CFC)

Stráitéis don CFC 2018 - 2020

Leagann Straitéis CFC 2018 - 2020 agus Plean Gnó 2018 na gCoimisinéirí Ioncaim amach ár gcuspóirí ardleibhéil le haghaidh na blianta 2018 go 2020 ar:

  • bainisteoireacht ar CFC
  • seirbhís a fheabhsú chun tacaíocht a thabhairt ar comhlíontacht
  • agus
  • ag neartú ár gcur chuige riosca-bhunaithe chun aghaidh a thabhairt ar neamhchomhlíontacht.

Straitéis don CFC 2018 - 2020 agus Plean Gnó 2018