Cáin Bhronntanais agus Oidhreachta (Cáin Fáltas Caipitiúil – CFC)

Cén chaoi agus cén uair a íocann tú?

Bain úsáid as an bhFoirm IT38 chun do thuairisceán CFC a thíolacadh.

Má thiteann an dáta luachála idir:

  • 1 Eanáir agus 31 Lúnasa, ní mór duit íoc faoi 31 Deireadh Fómhair den bhliain chéanna
  • 1 Meán Fhómhair agus 31 Nollaig, ní mór duit íoc faoin 31 Deireadh Fómhair den bhliain dár gcionn.

Féadtar do CFC a íoc ar líne, le cárta dochair nó le Ríomhaistriú Airgid.

Ar aghaidh: Seilbh chodarsna