Cáin Bhronntanais agus Oidhreachta (Cáin Fáltas Caipitiúil – CFC)

Maoin a aistrítear mar bhronntanas nó mar sheilbh chodarsna

Bronntanas

Féadfaidh sé go n-aistrítear maoin chugat:

  • gan aon airgead íoctha
  • agus an tsuim íoctha níos lú ná an luach margaidh.

Caitheann na Coimisinéirí Ioncaim leis an aistriú seo mar bhronntanas, agus féadfaidh sé go bhfuil CFC dlite.

Féadfaidh sé go ngearrfaidh muid Dleacht Stampála ar luach mhargaidh na maoine. Is é an duine a fhaigheann an mhaoin an duine a íocann an Dleacht Stampa.

Nuair a aistrítear maoin ar oidhreacht, níl aon Dleacht Stampa iníoctha.

Seilbh chodarsna

Féadfaidh sé go bhfaighidh tú talamh i seilbh chodarsna (ar a dtugtar cearta suiteoirí go minic). Má fhaigheann, féadfaidh tú iarratas a dhéanamh chun an Údaráis Clárúcháin Maoine (PRA) chun bheith cláraithe mar úinéir faoi na Rialacha Clárúcháin Talaimh, 1972.

Sula bhféadtar an teideal a chlárú, ní mór Deimhniú Imréitigh Cánach a bheith agat i leith Cáin Fáltas Caipitiúil, is é sin Foirm CA12a.

Ar aghaidh: Stráitéis don CFC 2018 - 2020