Earraí a cheannach ar líne le haghaidh úsáid phearsanta

Cén chaoi le haisíocaíocht Dleachta Custam agus Cánach Breisluacha (CBL) a éileamh

Féadtar aisíocaíocht a éileamh ar na muirir custam a íocadh más rud é gur tugadh ar ais don díoltóir na hearraí a cheannaigh tú. Ba chóir iarratas ar aisíocaíocht a dhéanamh i scríbhinn chuig an stáisiún iompórtála nó chuig an lárionad poist inar tháinig na hearraí isteach. Mar shampla, ba chóir iarratas a dhéanamh chuig:

Ní fhéadtar aisíocaíocht a éileamh go dtí go bhfuil an dleacht íoctha.

Ba chóir an méid seo a leanas a bheith san áireamh i d’iarratas:

  • d’ainm agus do sheoladh iomlán
  • an chúis le d’iarratas ar aisíocaíocht, mar shampla, earraí aisdúichithe nó athsholáthairtí
  • cruthúnas ar íocaíocht Dleachtanna Custam agus Cánach Breisluacha (CBL)
  • cóip den sonrasc, agus aon doiciméid ábhartha eile
  • cruthúnas ar aisdúichiú na n-earraí, mar shampla, ríomhphost ón díoltóir ag sonrú gur tugadh na hearraí ar ais
  • cruthúnas ar aisíocaíocht chuig do bhanc nó do chuntas cárta creidmheasa.

Déanfaidh na Coimisinéirí Ioncaim próiseáil ar d’iarratas agus cuirfear ar an eolas thú faoin gcinneadh.

Tuilleadh eolais

Má tá tuilleadh eolais ag teastáil uait, féadtar teagmháil a dhéanamh le Custaim.