Taisteal ó thaobh amuigh den AE

Rialacha maidir le hearraí saor ó dhleacht

Ní mór na rialacha seo a bheith i bhfeidhm nuair a iompórtálann tú earraí atá taobh istigh de do liúntais saor ó dhleacht:

  • Ní mór na hearraí iompórtáilte a bheith iompartha agus tionlactha agatsa.
  • Ní mór na hearraí a bheith chun d’úsáid phearsanta féin, nó a bheith ina mbronntanas, agus gan a bheith chun críocha tráchtála.
  • Ní mór duit aon earraí iompórtáilte chun críocha tráchtála a dhearbhú d’oifigeach Custam.
  • Ní fhéadtar do liúntais a roinnt le daoine eile ag taisteal i ngrúpa leat.
  • Má tá tú níos óige ná 17, níl tú i dteideal liúntais alcóil nó tobac.

Ar aghaidh: Liúntais saor ó dhleacht