Faoiseamh ó Dhleacht Custam agus CBL ar bhronntanais agus ar choinsíneachtaí ar luach íseal

Rialacha maidir le faoiseamh ó dhleacht ar choinsíneachtaí ar luach íseal

Féadtar coinsíneachtaí ar luach €150 nó níos lú a iompórtáil gan Dleacht Custam a íoc. Féadann coinsíneachtaí dá leithéid a bheith comhdhéanta d’earra amháin nó d’earraí iolracha.

Féadtar coinsíneachtaí ar luach €22 nó níos lú a iompórtáil (lena n-áirítear árachas, last-táille agus costais phoist) gan Cáin Bhreisluacha (CBL) a íoc.

Níl aon fhaoiseamh ó Dhleacht Custam, CBL nó Dleacht Máil ar choinsíneachtaí ar luach íseal do na hearraí seo a leanas, beag beann ar a luach:

  • tobac, táirgí tobac
  • táirgí alcóil
  • cumhráin nó uiscí maisíochta.

Mura gcáilíonn d’earraí don fhaoiseamh féadfaidh sé go mbeidh ort dleacht agus cáin a íoc orthu. Gheobhaidh tú tuilleadh eolais ar seo sa rannán Earraí á gceannach ar líne le haghaidh úsáid phearsanta.

Ar aghaidh: Rialacha maidir le faoiseamh ó dhleacht ar choinsíneachtaí bronntanais