Faoiseamh ó Dhleacht Custam agus CBL ar bhronntanais agus ar choinsíneachtaí ar luach íseal

Rialacha maidir le faoiseamh ó dhleacht ar choinsíneachtaí ar luach íseal

Féadfaidh tú coinsíneachtaí ar luach €150 nó níos lú a iompórtáil gan Dleacht Custam a íoc. Féadann coinsíneachtaí den sórt sin a bheith déanta suas d’earra amháin nó níos mó.

Féadfaidh tú coinsíneachtaí de luach €22 nó níos lú (lena n-áirítear costais árachais, lasta agus postais) a iompórtáil gan Cáin Bhreisluacha (CBL) a íoc.

Tabhair do d’aire

Ón 1 Iúil 2021, beidh CBL iompórtála dlite ar gach earra a thagann isteach san AE, is cuma an luach atá acu. Baileofar CBL i gcónaí, is cuma an tsuim atá dlite.

Níl aon fhaoiseamh ó Dhleacht Custam, CBL nó Dleacht Mháil ar choinsíneachtaí ar luach íseal de na hearraí seo a leanas, is cuma an luach atá acu:

  • tobac, táirgí tobac
  • táirgí alcóil
  • cumhráin nó uiscí maisíochta.

Mura gcáilíonn d’earraí le haghaidh faoisimh, féadfaidh sé go mbeidh ort dleacht agus cáin a íoc ina leith. Tá tuilleadh eolais air seo in Earraí á gceannach ar líne le haghaidh úsáid phearsanta.

Ar aghaidh: Rialacha maidir le faoiseamh ó dhleacht ar choinsíneachtaí bronntanais