Faoiseamh ó Dhleacht Custam agus CBL ar bhronntanais agus ar choinsíneachtaí ar luach íseal

Cén ráta Dleachta Custam a ghearrtar ar choinsíneachtaí bronntanais?

Mura sáraíonn luach iomlán do choinsíneacht bronntanais €700, féadtar ráta comhréidh Dleachta Custam 2.5% a chur i bhfeidhm. Baineann an ráta comhréidh seo le Dleacht Custam amháin, ní le Cáin Bhreisluacha (CBL) nó Dleacht Mháil. Agus tú ag ríomh cé acu an bhfuil an teorainn €700 sáraithe nó nach bhfuil, ba chóir na nithe seo a leanas a fhágáil as an áireamh:

  • luach aon earra(í) aonair a cháilíonn faoin liúntas faoisimh bronntanais €45
  • luach aon earraí nach bhfuil faoi réir Dleacht Custam
  • agus
  • luach táirgí tobac.

Féadann an t-iompórtálaí roghnú táillí a íoc ar na hearraí ag an ngnáthráta Dleachta Custam a chuirtear i bhfeidhm.

Má sháraíonn luach iomlán do choinsíneachta bronntanais €700, beidh ‘gnáthrátaí’ Dleachta Custam i bhfeidhm ar na hearraí éagsula sa choinsíneacht. 

Tabhair do d’aire 

Ní áirítear earraí a cháilíonn faoin bhforáil faoisimh bronntanais €45.

Braitheann an ráta Dleachta Custam atá i bhfeidhm ar an gcineál earraí a iompórtálann tú. Féadtar na rátaí uile a fháil in TARIC.

Tugann an tábla seo a leanas roinnt samplaí: 

Samplaí rátaí Dleachta Custam
Líon agus luach na n-earraí bronntanais    Dleachtanna iníoctha ag tráth na hiompórtála  

Earra amháin ar luach €45

Faoiseamh tugtha ar an méid iomlán.

Earra amháin ar luach €55

Níl faoiseamh bronntanais infheidhme. Mar sin féin, cuirtear faoiseamh luacha diomaibhseach i bhfeidhm i dtaca leis an Dleacht Custam (toisc go bhfuil luach níos lú ná €150 ag an earra). CBL iníoctha ar an méid iomlán.

Cúig earra ar luach €10 an ceann

Faoiseamh bronntanais ar cheithre earra. Earra amháin faoi réir Dleacht Custam (gnáthráta nó ráta comhréidh 2.5%) agus CBL ar a luach iomlán (sa chás seo, €10).

Earra amháin ar luach €710

Dleacht Custam ag an ngnáthráta agus CBL iníoctha ar an méid iomlán luach custam ag an ngnáthráta dleachta.

Ar aghaidh: Nós imeachta ag tráth na hiompórtála