Cáin Chláraithe Feithiclí a Ríomh

Feithiclí leictreacha agus hibrid

Tá feidhm ag leibhéil difriúla laghdaithe Cáin Chláraithe Feithicle (CCF) ag na cineálacha éasgúla feithiclí seo:

  • hibrid leictreach ar chéad chlárú: feithicil a fhaigheann cumhacht ó mheascán d’inneall dócháin inmheánaigh agus mótar leictreach
  • hibrid inluchtaithe leictreach ar chéad chlárú: hibrid le cadhnra gur féidir a luchtú trí é a ionsuí leis an eangach leictreachas
  • agus
  • feithiclí leictreacha, gluaisrothair san áireamh: feithiclí a fhaigheann a gcumhacht go huile agus go hiomlán ó chadhnra.

Hibrid agus hibrid inluchtaithe 

Cáilíonn siad seo a leanas le haghaidh loghadh nó aisíocaíocht CCF suas go dtí 31 Nollaig 2019:

  • carranna paisinéirí nó feithiclí tráchtála (catagóirí A agus B don CCF) ar feithiclí leictreacha hibrideacha iad
  • agus
  • carranna paisinéirí nó feithiclí tráchtála (catagóirí A agus B don CCF) ar feithiclí leictreacha inluchtaithe hibrideacha iad.

Chun cáiliú, ní mór gur é a chéad clárú Éireannach agus ní mór don bhfeithicil  a bheith déanta mar chuid de shraith.

Leagann an tábla seo a leanas amach an méid loghtha nó aisíocaíochta bunaithe ar aois na feithicle á clárú den chéad uair.

Méid loghtha nó aisíocaíochta bunaithe ar aois na feithicle á clárú den chéad uair
Aois na feithicle hibridí leictríAn t-uasmhéid a fhéadtar a loghadh nó a aisíoc (hibrid leictreach)An t-uasmhéid a fhéadtar a loghadh nó a aisíoc (hibrid inluchtaithe leictreach)
Feithicil nua, an chéad chlárú €1,500 €2,500
Ní feithicil nua í, ach níos lú ná 2 bhliain €1,350 €2,250
2 bhliain nó os a chionn, ach níos lú ná 3 bliana €1,200 €2,000
3 bliana nó os a chionn, ach níos lú ná 4 bliana €1,050 €1,750
4 bliana nó os a chionn, ach níos lú ná 5 bliana €900 €1,500
5 bliana nó os a chionn, ach níos lú ná 6 bliana €750 €1,250
6 bliana nó os a chionn, ach níos lú ná 7 mbliana €600 €1,000
7 mbliana nó os a chionn, ach níos lú ná 8 mbliana €450 €750
8 mbliana nó os a chionn, ach níos lú ná 9 mbliana €300 €500
9 mbliana nó os a chionn, ach níos lú ná 10 mbliana €150 €250
10 mbliana nó os a chionn Náid Náid

Feithiclí leictreacha agus gluaisrothair

Carranna paisinéirí nó feithiclí tráchtála táirgeadh sraithe (catagóirí A agus B don CCF) atá:

  • faoi thiomáint mótair leictrigh amháin
  • agus
  • cláraithe roimh 31 Nollaig 2021

incháilithe le haghaidh faoisimh ó CCF suas go dtí uasmhéid €5,000.

Tá gluaisrothair táirgeadh sraithe leictreacha díolmhaithe ó CCF go dtí 31 Nollaig 2021.