Cáin Chláraithe Feithiclí a Ríomh

Feithiclí leictreacha agus hibrideacha

Tá feidhm ag leibhéil éagsúla laghduithe Cánach Cláraithe Feithiclí (CCF) ag na cineálacha éasgúla feithiclí seo:

  • Hibrideach-leictreach ar a chéad chlárú: feithicil cumhachtaithe ag meascán d’inneall dócháin inmheánaigh agus mótar leictreach.
  • Hibrideach plugála leictreach ar a chéad chlárú: hibrideach le ceallra a fhéadtar a luchtú trína cheangal leis an eangach leictreachais.
  • Feithiclí leictreacha, gluaisrothair san áireamh: feithiclí a chumhachtaítear go heisiach ó cheallra.

Cuirtear san áireamh sa ríomh a dhéantar ag tráth an chlárúcháin gach laghdú a dheonaítear de réir na hachoimre thíos. Ar an gcaoi chéanna, folaíonn an t-áireamhán CCF an faoiseamh sa mheastachán deiridh a léirítear. Go ginearálta, ní theastaíonn iarratas ar leithligh le haghaidh aisíocaíochta.  

Hibrideach agus hibrideach plugála isteach

Suas leis an 31 Nollaig 2020, cáilíonn an méid seo a leanas le haghaidh loghadh nó aisíocaíocht CCF. Ba chóir do chustaiméirí a thabhairt dá n-aire go bhfuil riail um astaíochtaí uasta i bhfeidhm, de réir na hachoimre thíos.  Ní dheonófar an faoiseamh i leith feithiclí a sháraíonn an tairseach seo.

  • Carranna paisinéirí nó feithiclí tráchtála (Catagóirí A agus B den CCF) ar feithiclí hibrideacha leictreacha iad. Nuair is lú na hastaíochtaí dé-ocsaíde carbóin ná 81g/km.
  • Carranna paisinéirí nó feithiclí tráchtála (Catagóirí A agus B den CCF) ar feithiclí hibrideacha leictreacha plugála isteach iad. Nuair is lú na hastaíochtaí dé-ocsaíde carbóin ná 66 g/km.  

Chun cáiliú, ní mór gurb é an chéad chlárú Éireannach é agus ní mór don fheithicil a bheith mar chuid de shraith.

Leagtar amach ar an tábla seo a leanas an tsuim loghtha nó aisíocaíochta bunaithe ar aois na feithicle á clárú den chéad uair.

An tsuim loghtha nó aisíocaíochta bunaithe ar aois na feithicle á clárú den chéad uair
Aois na feithicle hibridí leictríAn tsuim uasta a fhéadtar a loghadh nó a aisíoc (hibrideach leictreach)An tsuim uasta a fhéadtar a loghadh nó a aisíoc (hibrideach leictreach plugála isteach)
Feithicil nua, an chéad chlárúchán €1,500 €2,500
Feithicil nach feithicil nua í, ach atá níos óige ná 2 bhliain €1,350 €2,250
2 bhliain nó níos sine, ach níos óige ná 3 bliana €1,200 €2,000
3 bliana nó níos sine, ach níos óige ná 4 bliana €1,050 €1,750
4 bliana nó níos sine, ach níos óige ná 5 bliana €900 €1,500
5 bliana nó níos sine, ach níos óige ná 6 bliana €750 €1,250
6 bliana nó níos sine, ach níos óige ná 7 mbliana €600 €1,000
7 mbliana nó níos sine, ach níos óige ná 8 mbliana €450 €750
8 mbliana nó níos sine, ach níos óige ná 9 mbliana €300 €500
9 mbliana nó níos sine, ach níos óige ná 10 mbliana €150 €250
10 mbliana nó níos sine Náid Náid

Ríomh samplach den CCF inmhuirir ar fheithicil hibrideach:

Sampla

Praghas díola ar an margadh oscailte: €20,000

CCF: €20,000 x 14% = €2,800

Faoiseamh i leith hibrideach nua: €2,500

CCF iníoctha: €2,800 - €2,500 = €300

 

Feithiclí leictreacha agus gluaisrothair

Carranna sraith-tháirgthe paisinéirí nó tráchtála (catagóirí A agus B den CCF):

  • atá cumhachtaithe go heisiach ag mótar leictreach
  • agus
  • a cláraíodh roimh 31 Nollaig 2021

atá incháilithe le haghaidh faoisimh ó CCF suas le suim uasta €5,000.

Tá gluaisrothair leictreacha sraith-tháirgthe díolmhaithe ó CCF go dtí 31 Nollaig 2021.

Ríomhanna samplacha den CCF inmhuirir i leith feithiclí leictreacha

Sampla A

Praghas Díola ar an Margadh Oscailte: €40,000

CCF ríofa ag 14%: €5,600

Lúide faoiseamh uasta: €5,000

CCF Iníoctha: €600

Sampla B

Praghas Díola ar an Margadh Oscailte: €30,000

CCF ríofa ag 14%: €4,200

Lúide faoiseamh (faoi réir uasteorainn €5,000): €4,200

CCF Iníoctha: €0 

Ar aghaidh: Astaíochtaí Ocsaíde Nítrigine