Táirgí cógaisíochta a iompórtáil

Féadtar táirgí cógaisíochta áirithe a iompórtáil le haghaidh úsáid ag daoine nó úsáid tréidliachta gan Dleacht Custam agus Cáin Bhreisluacha (CBL) a íoc.

Féadtar na táirgí seo a bheith in úsáid ag daoine nó ainmhithe ag teacht isteach san Aontas Eorpach (AE) chun páirt a ghlacadh in imeachtaí spóirt idirnáisiúnta. Ní fhéadtar ach an méid táirgí a theastaíonn chun do riachtanais a chomhlíonadh i rith do fanacht san AE, a iompórtáil.

Nós imeachta ag tráth na hiompórtála

Teastóidh litir ó dhochtúir nó tréidlia ina ndeimhnítear an gá leis na táirgí. Ba chóir an litir seo a cheangal den taobh amuigh den phacáiste agus é a mharcáil mar ‘doiciméid custam’.

Má tá na hearraí á n-iompórtáil agat tríd an bpost, ní mór go sonrófaí an méid seo a leanas ar an dearbhú (CN22 nó CN23) ar an bpacáiste:

‘Táirgí cógaisíochta, imeachtaí spóirt: díolúine ó mhuirir iompórtála éilithe’.

Má tá tú ag iompórtáil d’earraí ar bhealach seachas tríd an bpost, mar shampla trí chúiréir, ba chóir duit:

Tuilleadh eolais

Má tá tuilleadh eolais uait, déan teagmháil leis an Aonad um Údaruithe agus Faoisimh.