Iompórtáil bronntanas chun cuairt nó gníomh oifigiúil a cheiliúradh

Féadtar bronntanais i gcomhthéacs caidreamh idirnáisiúnta a iompórtáil gan Dleacht Custam agus Cáin Bhreisluacha (CBL) a íoc más rud é:

  • go bhfaigheann tú bronntanas ón údarás aíochta i dtír taobh amuigh den Aontas Eorpach (AE) ina dtugann tú cuairt oifigiúil
  • go dtugann tú cuairt oifigiúla ar an Aontas Eorpach (AE) agus é de chuspóir agat an bronntanas a thabhairt don údarás aíochta
  • go seoltar an bronntanas mar chomhartha cáilmheasa ag grúpa nó údarás oifigiúil bunaithe taobh amuigh den AE a dhéanann gníomhaíocht ar mhaithe le leas an phobail. Tabhair do d’aire:
    • ní mór an bronntanas a bheith tugtha do ghrúpa nó údarás den chineál céanna san AE
    • agus
    • ní mór duit ceadú a fháil ón Aonad um Údaruithe agus Faoisimh chun na hearraí seo a fháil saor ó dhleacht.

Ní mór na bronntanais a bheith ócáideach agus gan a bheith de nádúr tráchtála. Níl aon fhaoiseamh ann le haghaidh táirgí alcóil nó tobac.

Nós imeachta ag an iompórtáil

Teastóidh litir ón eagraíocht nó ón óstach sa tír neamh-AE ina leagtar amach na cúinsí leis an mbronntanas. Féadfaidh sé go dteastóidh litir um cheadú ó na Coimisinéirí Ioncaim (mar atá mínithe thuas) mar thaca le d’éileamh. Ba chóir iad seo a cheangal den taobh amuigh den phacáiste agus iad a mharcáil mar ‘doiciméid custam’.

Má tá na hearraí á n-iompórtáil agat tríd an bpost, ní mór go sonrófaí an méid seo a leanas ar an dearbhú (CN22 nó CN23) ar an mbeart:
‘Bronntanais dea-thola: díolúine ó mhuirir iompórtála éilithe’.

Má tá tú ag iompórtáil d’earraí ar bhealach seachas tríd an bpost, mar shampla trí chúiréir, ba chóir duit:

Tuilleadh eolais

Má tá tuilleadh eolais uait, déan teagmháil leis an Aonad um Údaruithe agus Faoisimh.