Earraí mic léinn a iompórtáil

Má tá tú ag teacht chun staidéar san Aontas Eorpach (AE), féadfaidh tú d’earraí pearsanta a thabhairt leat gan Dleacht Custam agus Cáin Bhreisluacha (CBL) a íoc.

Folaíonn earraí pearsanta feistis, earraí oideachasúla agus earraí tí. Chun cáiliú, ní mór duit a bheith cláraithe i scoil nó coláiste agus freastal ar chúrsa lánaimseartha. Ní mór na hearraí a bheith chun d’úsáid phearsanta féin.

Nós imeachta ag tráth na hiompórtála

Teastóidh litir ón scoil nó coláiste ina ndeimhnítear go bhfuil tú cláraithe ar chúrsa lánaimseartha. Ní mór an litir seo a bheith ceangailte den taobh amuigh den phacáiste agus é a bheith marcáilte mar ‘doiciméid Custam’. Féadann na Coimisinéirí Ioncaim iarraidh go gcuirfeadh an scoil nó coláiste litir eile ar fáil le deimhniú go bhfuil gá leis na hearraí.

Má tá na hearraí á n-iompórtáil agat tríd an bpost, ní mór go sonrófaí an méid seo a leanas ar an dearbhú (CN22 nó CN23) ar an bpacáiste:

‘Ábhair Oideachais: díolúine ó mhuirir iompórtála éilithe’.

Má tá tú ag iompórtáil d’earraí ar bhealach seachas tríd an bpost, trí chúiréir, mar shampla, ba chóir duit:

Tuilleadh eolais

Má tá tuilleadh eolais uait, déan teagmháil leis an Aonad um Údaruithe agus Faoisimh.