Cáin éigeandála

Cén chaoi le haisíocaíocht cánach éigeandála agus a fháil

Gheobhaidh d’fhostóir Fógra Párolla na gCoimisinéirí Ioncaim (FPCI) nuair atá:

Nuair a fhaigheann d’fhostóir FPCI, déanfaidh siad thú a bhaint den cháin éigeandála. Is ar bhonn carnach nó ar bhonn sheachtain 1 (neamhcharnach) a bheidh an FPCI.

Tabhair do d’aire

Féadtar féachaint ar do thaifead cánach agus é a bhainistiú in Seirbhísí ÍMAT in moChúrsaí.

Aisíocaíocht sa chás go bhfuil FPCI carnach ag d’fhostóir

Déanfaidh d’fhostóir an tsuim cheart chánach ar chóir a bheith íoctha agat ó thús na bliana (Eanáir) a ríomh. Ar do chéad lá pá eile, aisíocfaidh d’fhostóir leat aon cháin agus Muirear Sóisialach Uilíoch (MSU) a ndearna tú ró-íocaíocht air.

Braitheann cén uair a fhaigheann d’fhostóir an FPCI ar cén lá pá a gheobhaidh tú d’aisíocaíocht.

Aisíocaíocht sa chás go bhfuil FPCI Seachtain 1 (neamhcharnach) ag d’fhostóir

Ní fhéadann d’fhostóir aon aisíocaíochtaí cánach agus MSU a fhéadfaidh a bheith dlite duit a dhéanamh leat go dtí go gcuirtear FPCI carnach ar fáil.

Féadtar teagmháil a dhéanamh leis na Coimisinéirí Ioncaim le fáil amach cén fáth a bhfuil tú ar an mbonn sheachtain 1 mar seo a leanas:

Aisíocaíocht sa chás gur bhog tú go post nua

Féadfaidh sé gur bhog tú go post nua sula ndearna d’iarfhostóir aisíocaíocht leat. Más ea, déanfaidh d’fhostóir nua an aisíocaíocht leat nuair a fhaigheann siad FPCI carnach.

Aisíocaíocht sa chás gur fhág tú do phost agus go bhfuil tú dífhostaithe

Má fhágann tú do phost roimh aisíocaíocht a fháil agus má tá tú dífhostaithe, féadtar aisíocaíocht chánach agus MSU a éileamh go díreach uainn. 

Cén chaoi le haisíocaíocht a éileamh ar aisíocaíocht ó bhliain roimhe seo

I gcás aisíocaíochtaí ar cháin éigeandála ó bhliain roimhe seo, ní mór tuairisceán Cánach don bhliain sin a thíolacadh. Ligfidh sé seo dúinn athbhreithniú a dhéanamh ar an mbliain agus aon aisíocaíocht dhlite a eisiúint.

Is é an bealach is tapúla agus is éasca chun éileamh ar aisíocaíocht a dhéanamh ná úsáid a bhaint as ár seirbhís ar líne moChúrsaí chun tuairisceán Cánach Ioncaim a chomhlánú. 

I gcás 2019 agus blianta ina dhiaidh:

  • sínigh isteach ar moChúrsaí
  • cliceáil ar an nasc ‘Déan athbhreithniú ar do cháin’ faoin gcluaisín Seirbhísí ÍMAT
  • Ráiteas Dliteanais a iarraidh
  • cliceáil ar ‘Comhlánaigh Tuairisceán Cánach Ioncaim’

I gcás 2018 agus blianta roimhe:

  • sínigh isteach ar moChúrsaí
  • cliceáil ar an nasc ‘Déan athbhreithniú ar do cháin’ faoin gcluaisín Seirbhísí ÍMAT
  • roghnaigh an Tuairisceán Cánach Ioncaim (Foirm
    12) don bhliain ar mian leat éileamh a dhéanamh ina leith
  • Críochnaigh agus tíolaic an fhoirm agus déanfaidh muid athbhreithniú ar an mbliain duit.

Tabhair do d’aire

Féadfaidh moill a bheith i gceist i leith d’aisíocaíocht má tharla aon cheann díobh seo a leanas le déanaí:
- poist ghníomhacha iomadúla
- aistriú liúntais
- fadhbanna cónaitheachta.

Féadtar teagmháil a dhéanamh leis na Coimisinéirí Ioncaim ag baint úsáid as an tseirbhís M’Fhiosruithe in moChúrsaí.

Ar aghaidh: Cáin éigeandála ar phinsin phríobháideacha a sheachaint