Custaiméirí ÍMAT – Próiseas deireadh bliana

Réamhráiteas Deireadh Bliana

Chun féachaint ar do Réamhráiteas Deireadh Bliana, ní mór duit:

  • sínigh isteach ar moChúrsaí
  • Cliceáil ar an nasc ‘Déan athbhreithniú ar do cháin 2017-2020’ faoin gcluaisín Seirbhísí ÍMAT
  • roghnaigh an bhliain chánach cuí agus iarr Ráiteas Dliteanais.

Beidh do réamhthoradh le feiceáil ar bharr an chéad leathanach eile.

Is réamháireamh é seo amháin. Taispeánfaidh sé má tá an tsuim cheart chánach agus MSU don bhliain íoctha agat. Tá sé bunaithe ar an bhfaisnéis atá ar an taifead ag na Coimisinéirí Ioncaim. Beidh aon íocaíochtaí fóirdheontais pá a thuairiscigh d’fhostóir san áireamh sa Réamhráiteas Deireadh Bliana le haghaidh 2020. Ina theannta sin, má fuair tú Íocaíocht Dífhostaíochta Paindéime ón Roinn Coimirce Sóisialaí, cuirfear é seo san áireamh chomh maith.

Más mian leat Ráiteas Dliteanais a fháil, ní mór duit Tuairisceán Cánach Ioncaim a chomhlánú.

Ar aghaidh: Tuairisceán Cánach Ioncaim