Pinsin agus cáin

Cáin ar phinsin phríobháideacha

Is foinsí incháinithe ioncaim iad gach pinsean príobháideach agus gach pinsean ceirde. Tá siad faoi dhliteanas Cánach Ioncaim agus an Mhuirir Sóisialaigh Uilíoch (MSU). Féadfaidh sé go bhfuil said faoi dhliteanas Árachas Sóisialach Pá-Choibhneasa (ÁSPC) ar an gcaoi chéanna is atá ioncam ó fhostaíocht chomh maith. Déanfaidh do sholáthraí pinsin an cháin a asbhaint ó gach íocaíocht a dhéanann siad leat.

Féadfaidh sé go bhfuil ort céimeanna a thógáil chun Cáin éigeandála ar phinsin phríobháideacha a sheachaint.

Ar aghaidh: Cáin ar phinsin eachtracha