Deimhnithe Creidmheasanna Cánach 2020

Tá eolas ar do Dheimhniú Creidmheasanna Cánach i leith do creidmheasanna cánach, bandaí ráta agus Muirear Sóisialach Uilíoch(MSU) le haghaidh 2020.

Tá na sonraí seo bunaithe ar an eolas is déanaí atá ar fáil do na Coimisinéirí Ioncaim. Déan cinnte go bhfuil sé cothrom le dáta agus cruinn. Trí éileamh a dhéanamh ar na creidmheasanna cánach uile atá dlite duit cinntítear go n-íocann tú an tsuim cheart chánach agus go bhfaigheann tú an glanphá nó glanphinsean uasta is fearr is féidir.

Má tá tú cláraithe le haghaidh moChúrsaí féadtar do Dheimhniú Creidmheasanna Cánach a fheiceáil, a phriontáil nó a íoslódáil in Mo Chuid Doiciméad in moChúrsaí.

Mura bhfuil tú cláraithe le haghaidh ROS, gheobhaidh tú Dheimhniú Creidmheasanna Cánach sa phost.

Taispeántar ar do Dheimhniú Creidmheasanna Cánach d’Aitheantóir Fostaíochta, ar tagairt uathúil é atá leagtha síos ag d'fhostóir le haghaidh do chuid fostaíochta.

Nua-Aoisiú ÍMAT

Ó thús 2019, tuairiscíonn d'fhostóir nó do sholáthraí pinsin do chuid ioncaim agus asbhaintí reachtúla chuig na Coimisinéirí Ioncaim gach uair a íoctar thú.

Trí chlárú le moChúrsaí agus úsáid a bhaint as, féadtar an méid seo a dhéanamh:

  • do phá agus asbhaintí reachtúla a thuairiscigh d’fhostóir do na Coimisinéirí Ioncaim a fheiceáil
  • doiciméad slán a chruthú ina dtugtar achoimre ar do shonraí ioncaim agus asbhaintí.

Achoimre Sonraí Fostaíochta (P60 ionaid)

Faoin Nua-Aoisiú ÍMAT, ní chuireann fostóirí agus soláthraithe pinsin Foirm P60 ar fáil a thuilleadh. Ó mhí Eanáir 2020 beidh tú in ann Achoimre Sonraí Fostaíochta do 2019 a fheiceáil, a íoslódáil nó a phriontáil. Tá sé seo ar fáil faoi ‘Déan athbhreithniú ar do cháin 2016–2019’ faoin gcluaisín ‘Seirbhísí ÍMAT’ moChúrsaí.

Beidh do shonraí ioncaim agus asbhaintí le haghaidh 2019 mar a thuairiscigh d'fhostóir nó do sholáthraí pinsin do na Coimisinéirí Ioncaim iad, ar fáil san achoimre seo. Féadtar an t-eolas seo a úsáid ar an mbealach céanna leis an bhFoirm P60, mar shampla, mar chruthúnas ar d'ioncam do thríú páirtithe.