Cónaitheacht chánach

Cén chaoi le fáil amach an duine cónaitheach chun críocha cánach thú

Braitheann do stádas cónaitheachta cánach ar an líon laethanta atá tú i láthair in Éirinn le linn na bliana cánach.

Tá tú cónaitheach chun críocha cánach in Éirinn má tá tú in Éirinn ar feadh:

  • 183 lá nó níos mó sa bhliain chánach
  • 280 lá nó níos mó i mbliain chánach móide an bhliain chánach roimhe sin le chéile, agus 30 lá ar a laghad i ngach aon bhliain.

‘Lá’

De ghnáth, ciallaíonn ‘lá’ aon chuid de lá. I gcúinsí áirithe, má chaitheann tú cuid de lá in Éirinn, ní bheidh sé san áireamh i do líon iomlán laethanta i láthair in Éirinn. Is iad seo aon am:

  • a chaitheann tú ar thaobh an aeir. Is é sin nuair a fhanann tú in aerfort nó i gcalafort (mar idirthuras) nuair atá tú in Éirinn.
  • a chuirtear cosc ort imeacht ar lá imeachta beartaithe. Tugtar ‘force majeure’ air seo. Féadfaidh sé gur drochdhálaí aimsire, dálaí tobanna aimsire, nó cliseadh aerárthaigh is cúis leis seo. Ní mheastar thú a bheith i láthair in Éirinn ar an lá ina dhiaidh.

‘Bliain chánach’

Ritheann an bhliain chánach ó Eanáir go Nollaig.

An bhféadtar roghnú a bheith cónaitheach ó thaobh cánach de?

Féadfaidh sé nár caith tú an líon riachtanach laethanta in Éirinn chun a bheith cónaitheach chun críocha cánach. Má tá tú chun a bheith cónaitheach ó thaobh cánach de sa bhliain ina dhiaidh, féadtar roghnú a bheith cónaitheach ó thaobh cánach de sa bhliain a thagann tú go hÉirinn,

Má roghnaíonn tú a bheith cónaitheach ó thaobh cánach de in Éirinn, gearrfar cáin ort ar d’ioncam domhanda. Féadfaidh tú creidmheasanna cánach iomlána a éileamh.

Ní mór duit na Coimisinéirí Ioncaim a chur ar an eolas i scríbhinn má roghnaíonn tú a bheith cónaitheach ó thaobh cánach de in Éirinn.

Ar aghaidh: Cén chaoi le fáil amach an bhfuil tú gnáthchónaitheach chun críocha cánach