Creidmheas Cánach do Leanbh Éagumasaithe

Féadfaidh sé go bhfuil tú i dteideal an Creidmheas Cánach do Leanbh Éagumasaithe a éileamh má tá leanbh agat atá éagumasaithe go buan, go fisiceach nó go meabhrach.

Tá tuilleadh eolais ar fáil ar an gCreidmheas Cánach do Leanbh faoi Éagumas sa rannán Creidmheasanna cánach pearsanta, faoisimh agus díolúintí.