Íocaíochtaí ón Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí (RGFCS)

De ghnáth, is foinsí incháinithe ioncaim iad íocaíochtaí ón Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí (RGFCS). Tá, áfach, roinnt íocaíochtaí ón Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí díolmhaithe ó cháin.

Tá liosta mionsonraithe d’íocaíochtaí leasa shóisialaigh incháinithe agus neamh-incháinithe ar fáil sa rannán ar Phoist agus Pinsin.