An scéim iasachta um thithe altranais (Cothrom na Féinne)

Aisíocaíochtaí iasachta agus an t-eastát

Tá an iasacht dlite le bheith íoctha ó eastát an duine faoi chúram tí altranais tar éis a mbáis. Úsáid moChúrsaí chun an iasacht a íoc ar líne.

Ní fhéadtar an t-eastát a dháileadh go dtí go bhfuil an iasacht aisíoctha, seachas má fhaightear toiliú i scríbhinn roimh ré ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS).

Féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim dul sa tóir ar shócmhainní an duine chuntasaigh chuí:

  • más calaois atá ann
  • má dháileann an duine cuntasach cuí an eastát gan cead a bheith faighte i scríbhinn roimh ré ón FSS.

Ar aghaidh: Ús ar íocaíochtaí déanacha