Áiseanna agus fearais

Féadfaidh daoine atá faoi éagumas aisíocaíocht a éileamh i leith Cáin Bhreisluacha (CBL) a íocadh ar áiseanna agus fearais áirithe.

Tá tuilleadh eolais ar fáil ar aisíocaíochtaí CBL ar áiseanna agus fearais sa rannán CBL.