Tiománaithe nó paisinéirí atá faoi mhíchumas

Más gá duit do charr a mhionathrú le hé a úsáid, féadfaidh sé go bhfuil tú i dteideal faoiseamh cánach.

Tugtar míniú níos mionsonraithe sa rannán ar CBL ar aisíocaíochtaí Cánach Breisluacha (CBL) do thiománaithe nó paisinéirí atá faoi mhíchumas.

Féach an Scéim do dhaoine atá faoi mhíchumas chun tuilleadh eolais a fháil ar Cháin Cláraithe Feithiclí (CCF).