Sonraí an chonartha i leith na Dreasachta Athchóirithe Tí (DAT) a thíolacadh – conraitheoirí

Leis an tseirbhís Ionchuir Oibreacha agus Íocaíochtaí, féadann conraitheoirí cáilitheacha sonraí a thaifeadadh maidir le hoibreacha a críochnaíodh ar mhaoine a ndéanfar éilimh  DAT ina leith.

Cé dó an tseirbhís seo?

Tá an tseirbhís seo ann do chonraitheoirí cáilitheacha ar gá dóibh:

 • sonraí a ionchur maidir le hoibreacha atá le cur i gcrích le haghaidh úinéirí tí
 • sonraí a ionchur maidir le híocaíochtaí a fhaightear ó úinéirí tí le haghaidh na n-oibreacha seo.

Ní mór do chonraitheoir cáilitheach a bheith cláraithe le haghaidh  Cáin Bhreisluacha (CBL) agus a bheith comhlíontach ó thaobh na  Cánach Conarthaí Iomchuí (CCI).

An méid a theastaíonn chun an tseirbhís a úsáid

Chun an tseirbhís a úsáid, is gá an méid seo a leanas a bheith agat:

 • uimhir aitheantais na maoine[1]
 • seoladh na maoine
 • ainm an éilitheora
 • cur síos ar na hoibreacha[2]
 • dátaí tosaigh agus deiridh
 • luach na n-oibreacha
 • uimhir aitheantais na n-oibreacha
 • sonraí íocaíochta.

Cén chaoi le teacht ar an tseirbhís

Is gá duit a bheith cláraithe le haghaidh Seirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS) chun teacht ar an tseirbhís. Nuair a bheidh tú cláraithe:

 • sínigh isteach ar ROS
 • faoin rannán ‘Seirbhísí Eile’, téigh chuig an gcluaisín ‘Dreasacht Athchóirithe Tí (Conraitheoir)’
 • cliceáil ar an rannán ‘Oibreacha’ le breathnú ar shonraí na n-oibreacha a críochnaíodh agus chun oibreacha nua a thaifeadadh.

Tabhair do d’aire

Ní bheidh an cluaisín don Dreasacht Athchóirithe Tí le feiceáil ach amháin más custaiméir cláraithe le haghaidh CBL nó CCI thú.

[1] Ba chóir don úinéir tí an tAitheantas Cánach Maoine Áitiúil a thabhairt don chonraitheoir cáilitheach.

[2] Féadtar é seo a roghnú ó na roghanna anuas ar an bhfoirm iarratais.