Cuir isteach ar an aisíocaíocht Cánach Coinneála ar Ús Taisce (CCÚT) le haghaidh ceannaitheoirí céaduaire

Más ceannaitheoir céaduaire thú, féadann tú, leis an tseirbhís aisíocaíochta CCÚT do Cheannaitheoirí Céaduaire,  aisíocaíocht a éileamh i leith an CCÚT a íocadh ar do mhaoin. 

An méid a theastaíonn chun an tseirbhís a úsáid

Chun éileamh a dhéanamh leis an tseirbhís aisíocaíochta CCÚT do Cheannaitheoirí Céaduaire, teastóidh an méid seo a leanas uait:

 • an tsuim CCÚT atá le haisíoc 
 • praghas ceannaigh, nó luach críochnaithe i gcás féin-tógála
 • an dáta ceannaigh nó an dáta críochnaithe
 • do sheoladh ríomhphoist
 • sonraí do chuntais bainc
 • fianaise ar CCÚT asbhainte (ráitis bhainc, mar shampla). 

Cén chaoi le teacht ar an tseirbhís

Féadtar teacht ar an tseirbhís trí moChúrsaí, ach na céimeanna seo a leanúint:

 • Ar an gcárta ‘Seirbhísí Maoine’, cliceáil ar ‘Cáin Maoine Áitiúil (CMÁ)’
 • Cliceáil ar an gcnaipe ‘Éiligh Aisíocaíocht CCÚT do Cheannaitheoirí Céaduaire’
 • Lean na treoracha ar an scáileán.

Féadtar teacht ar an tseirbhís tríd an gcóras CMÁ ar líne, ach na céimeanna seo a leanúint:

 • Cuir isteach do Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí (UPSP)/Uimhir Tagartha Cánach, aitheantas maoine agus UAP slán CMÁ
 • Cliceáil ar an gcnaipe ‘Éiligh Aisíocaíocht CCÚT do Cheannaitheoirí Céaduaire’
 • Lean na treoracha ar an scáileán.