Cuir post nó pinsean leis

Leis an tseirbhís Poist agus Pinsin, féadtar  do phost nua nó  pinsean príobháideach nua a chlárú leis na Coimisinéirí Ioncaim.

Nuair a chláraíonn tú do phost nó pinsean, seolfaidh na Coimisinéirí Ioncaim  Deimhniú Creidmheasanna Cánach (DCC) chugat agus chuig d’fhostóir nó soláthraí pinsin nua. Cinnteoidh sé seo go n-asbhaintear an tsuim cheart cánach ó do phost nó pinsean príobháideach.

Cé dó an tseirbhís seo?

Ní mór duit an tseirbhís Poist agus Pinsin a úsáid chun do chéad post in Éireann a chlárú.

Féadtar an tseirbhís Poist agus Pinsin a úsáid chomh maith chun:

 • Dara post, nó post eile ina dhiaidh a chlárú.
 • Post a scoireadh.
 • ag tosú ar íocaíochtaí a fháil ó phinsean príobháideach (seachas pinsean ón  Roinn Coimirce Sóisialaí (RCS)).

An méid a theastaíonn chun an tseirbhís a úsáid

Chun post nó pinsean a chur leis an tseirbhís Poist agus Pinsean, teastóidh an méid seo a leanas:

 • uimhir tagartha cánach d’fhostóra nó do sholáthraí pinsin nua
 • dáta tosaigh do phost nó pinsean nua
 • minicíocht d’íocaíochta tuarastail nó pá nó pinsin.

Má fhaigheann tú íocaíochtaí ón RCS, is gá duit chomh maith an tsuim sheachtainiúil a chur ar fáil. Áirítear sna íocaíochtaí seo:

 • Pinsean na nDall
 • Liúntas Cúramóra nó Sochar Cúramóra
 • Pinsean (neamhranníocach) Baintrí nó Páirtnéara Sibhialta Marthanaigh.

Má fhaigheann tú aon íocaíochtaí a leanas ón RCS, ní mór duit teagmháil a dhéanamh linn agus an tsuim sheachtainiúil a chur ar fáil:

 • Pinsean Sochair Báis
 • Liúntas Mná Céile Tréigthe
 • Sochar Mná Céile Tréigthe
 • Sochar Míthreorach
 • Liúntas Fiontair Ghearrthéarma
 • Pinsean Stáit Idirthréimhseach.

Bíodh d’uimhir rianaithe pinsin ar fáil agat.

Cén chaoi le teacht ar an tseirbhís

Féadtar teacht ar an tseirbhís trí moChúrsaí, ach cliceáil ar an gcárta ‘Poist agus Pinsin’, é sin nó:

 • ‘Uasdátaigh Post nó Pinsean’ a roghnú ar an gcárta ‘Seirbhísí ÍMAT’
 • cliceáil ar ‘Tosaigh’
 • cliceáil ar ‘Cuir post leis’ nó ‘Cuir pinsean leis’
 • cliceáil ar ‘Post nó pinsean a scoireadh
 • agus
 • lean na treoracha ar an scáileán.

Féadtar teacht ar an tseirbhís trí Sheirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS), ach na céimeanna seo a leanúint:

 • Cliceáil ar ‘Tosaigh’.
 • Ar an gcluaisín ‘Mo Sheirbhísí Féin’ ar roghchlár ROS, téigh chuig an rannán ‘Seirbhísí Eile’ agus cliceáil ar ‘Poist agus Pinsin’.
 • cliceáil ar ‘Cuir post leis’ nó ‘Cuir pinsean leis’
 • cliceáil ar ‘Post nó pinsean a scoireadh’
 • agus
 • lean na treoracha ar an scáileán.