Féachaint ar do phá agus ar do cháin

Féachaint ar do phá agus ar do cháin don bhliain reatha

Ó 1 Eanáir 2019 ar aghaidh, tá sé de dhualgas ar d’fhostóir do phá agus d’asbhaintí Cánach Ioncaim a thuairisciú do na Coimisinéirí Ioncaim ar gach dáta íocaíochta, nó roimhe sin.

Más custaiméir Íoca Mar a Thuillir (ÍMAT) thú, féadtar teacht ar an eolas a thuairiscigh d’fhostóir ó Eanáir 2019 i leith trí Seirbhísí ÍMAT in moChúrsaí.

Ní fhéadtar féachaint ach amháin ar do phá agus asbhaintí Cánach Ioncaim. Ní thuairiscíonn d’fhostóir asbhaintí neamh-reachtúla do na Coimisinéirí Ioncaim, amhail suibscríobhanna ceardchumainn ná íocaíochtaí le comhar creidmheasa.

Féadtar teacht ar an eolas seo leis an nasc ‘Bainistigh do cháin’ ar an gcárta Seirbhísí ÍMAT.

Ba chóir duit dul i dteagmháil le d’fhostóir sa chás go bhfeiceann tú difríocht ar bith idir na figiúirí atá le feiceáil ar moChúrsaí agus na figiúirí a thug d’fhostóir duit. Tá sé de dhualgas ar d’fhostóir aon fhadhb a aimsíonn tú a réiteach.

Mura bhfuil réiteach ar an bhfadhb tar éis duit labhairt le d’fhostóir, ba chóir teagmháil a dhéanamh leis na Coimisinéirí Ioncaim le M’Fhiosruithe.

Cén chaoi le teacht ar an tseirbhís 

  • Cliceáil ar an nasc ‘Bainistigh do cháin 2019’ ar an gcárta Seirbhísí ÍMAT ar leathanach baile moChúrsaí.
  • Cliceáil ar an nasc ‘Amharc’ atá taobh leis an bpost nó pinsean ar mian leat féachaint air.
  • Léireofar anseo do shonraí párolla don bhliain go dtí seo
  • Cliceáil ar an nasc ‘Amharc’ atá taobh le haon tíolacadh párolla ar leith ar mian leat féachaint air.

Le teacht ar an tseirbhís, féach Nua-Aoisiú ÍMAT d'fhostaithe chun físeán treorach céim ar chéim a fháil.

Céard atá le déanamh mura bhféadtar d’eolas párolla a fheiceáil?

Ón uair a dhéanann d’fhostóir nó soláthraí pinsin d’eolas párolla a thíolacadh do na Coimisinéirí Ioncaim ba chóir a bheith in ann an t-eolas seo a fheiceáil in moChúrsaí.

Ní mór d’Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí (UPSP) a thabhairt do d’fhostóir nó soláthraí pinsin. Mura ndéanann tú é seo, ní bheidh tú in ann féachaint ar an eolas párolla a thuairiscigh d’fhostóir do na Coimisinéirí Ioncaim.

Má tá d’uimhir USP tugtha do d’fhostóir agat ach mura bhfuil do shonraí párolla ar fáil ar moChúrsaí, ba chóir duit teagmháil a dhéanamh le d’fhostóir leis an méid seo a chinntiú:

  • go bhfuil d’fhostaíocht cláraithe acu leis na Coimisinéirí Ioncaim
  • agus
  • go bhfuil d’eolas párolla tuairiscithe acu do na Coimisinéirí Ioncaim.

Más rud é nach bhfuil d’eolas párolla ar fáil tar éis duit labhairt le d’fhostóir nó soláthraí pinsin, féadtar fiosrú a chur chuig na Coimisinéirí Ioncaim le M’Fhiosruithe.

Tá an áis M’Fhiosruithe ar fáil in moChúrsaí. Chun fiosrú a sheoladh, roghnaigh an chatagóir 'ÍMAT (Íoc Mar a Thuillir) fostaí/pinsinéir - Eile' agus an fhochatagóir 'Tuairisciú Párolla an Fhostaí - Comhlíontacht'.