Déan iarratas ar fhaoiseamh cánach ag an bhfoinse (FCF) ó ús morgáiste

Cuireadh deireadh leis an bhFaoiseamh i leith Ús ar Mhorgáiste le héifeacht ón 31 Nollaig 2020. Ní fhéadtar éileamh a dhéanamh ach i leith ús a íocadh i mbliain roimhe seo (suas go dtí na ceithre bliana roimhe seo). Chun cáiliú, ní mór gur thóg tú an iasacht morgáiste cháilitheach amach idir an 1 Eanáir 2004 agus an 31 Nollaig 2012.

Chun iarratas a dhéanamh ar FCF ar líne, teastaíonn:

Cén chaoi le teacht ar an FCF ar an tseirbhís faoisimh ó ús morgáiste

Chun teacht ar an tseirbhís, cliceáil ar an nasc ar líne chuig an iarratas agus lean na treoracha ar an scáileán.