Déan íocaíocht le haghaidh riaráistí Muirir Teaghlaigh

Leis an tseirbhís ar líne don Cháin Maoine Áitiúil (CMÁ), féadtar do CMÁ nó riaráistí  Muirir Teaghlaigh (MT) a íoc.

Cé dó atá an tseirbhís don Cháin Maoine Áitiúil?

Tá an tseirbhís seo oiriúnach sna cásanna seo:

 • má tá maoin chónaithe agat in Éirinn agus má tá MT dlite le híoc agat i leith na maoine sin
 • más gníomhaire nó duine aonair thú atá ag gníomhú thar ceann an úinéara a bhfuil MT dlite le híoc acu i leith maoine. 

An t-eolas a theastaíonn chun íocaíocht a dhéanamh le haghaidh riaráistí Muirir Teaghlaigh

Chun an tseirbhís seo a úsáid, is gá an méid seo a leanas a bheith agat:

 • Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí (UPSP) nó Uimhir Tagartha Cánach an duine a bhfuil an MT dlite le híoc acu
 • aitheantas uathúil na maoine
 • an UAP slán[1].

Cén chaoi le teacht ar an tseirbhís don Cháin Maoine Áitiúil

Féadtar teacht ar an tseirbhís tríd an gcóras CMÁ ar líne, ach na céimeanna seo a leanúint:

 • Cuir isteach d’uimhir PSP, UA Maoine agus UAP Maoine agus cliceáil ar ‘Logáil isteach’.
 • Ar an leathanach baile, roghnaigh ‘Athbhreithniú Blianta 2012/2021’ ón roghchlár anuas agus ansin roghnaigh ‘Riaráistí Muiri Teaghlaigh´ ón roghchlár ´Déan athbhreithniú ar bhliain eile’.
 • Cliceáil ar ‘Socraigh Modh Íocaíochta’.
 • Cuir isteach na sonraí uile íocaíochta agus cliceáil ar ‘Lean ar aghaidh’.
 • Déan athbhreithniú ar na sonraí atá le tíolacadh agus cliceáil ar ‘Tíolaic Sonraí’.

Féadtar teacht ar an tseirbhís CMÁ trí moChúrsaí, ach na céimeanna seo a leanúint:

 • Ar an gcárta ‘Seirbhísí Maoine’, cliceáil ar ‘Cáin Maoine Áitiúil (CMÁ)’.
 • Ar an leathanach baile,  roghnaigh tú ‘Athbhreithniú blianta 2012/2021’, ansin roghnaigh ´Riaráistí Muirir Teaghlaigh´ ón roghchlár anuas ‘Déan athbhreithniú ar bhliain eile’.
 • Cliceáil ar ‘Socraigh Modh Íocaíochta’.
 • Cuir isteach na sonraí uile íocaíochta agus cliceáil ar ‘Lean ar aghaidh’.
 • Déan athbhreithniú ar na sonraí atá le tíolacadh agus cliceáil ar ‘Tíolaic Sonraí’.

Féadtar teacht ar an tseirbhís seo trí ROS ach na céimeanna seo a leanúint:

 • Faoin gcárta ‘Cáin Maoine Áitiúil’, cliceáil ar an gcnaipe ‘Féach Liosta na Maoin’.
 • Cliceáil ar ‘UA Maoine’.
 • Ar an leathanach baile, cinntigh gur roghnaigh tú ‘riaráistí Muirir Teaghlaigh’ ón roghchlár anuas ‘Déan athbhreithniú ar do Thaifid’.
 • Cliceáil ar ‘Socraigh Modh Íocaíochta’.
 • Cuir isteach na sonraí uile íocaíochta agus cliceáil ar ‘Lean ar aghaidh’.
 • Déan athbhreithniú ar na sonraí atá le tíolacadh agus cliceáil ar ‘Tíolaic Sonraí’.

[1] Beidh an tAitheantas Maoine agus an UAP seolta chuig seoladh an duine faoi dhliteanas an CMÁ i leith na maoine.