Príobháideachas

Úsáid Google reCAPTCHA

Baineann na Coimisinéirí Ioncaim úsáid as reCAPTCHA, ar uirlis fíoraithe daoine é a chuireann Google ar fáil, mar chuid de na feidhmeanna logála isteach agus athshocraithe pasfhocail ar shuíomh idirlín moChúrsaí. Tá an beart seo ann chun cabhrú le hionsaithe uathoibríocha nó scriptithe a chosc, ach baineann cothromaíocht amach ó thaobh inúsáideachta de. Cé gur táirge de chuid Google é reCAPTCHA, ní roinneann na Coimisinéirí Ioncaim do chuid sonraí pearsanta le Google.  Tá tuilleadh eolais faoi Google reCAPTCHA agus faoi pholasaí príobháideachais Google ar fáil ar an leathanach Google’s privacy page.

Ar aghaidh: Úsáid Qualtrics