Treoir le haghaidh ríomh-Chlárúcháin

 1. Léargas ginearálta
 2. Cé a fhéadann teacht ar an tseirbhís ríomhChlárúcháin?
 3. Fabhtcheartú agus eolas

Cé a fhéadann teacht ar an tseirbhís ríomhChlárúcháin?

Féadann na daoine seo a leanas clárúcháin chánach a bhainistiú ar líne:

 • daoine aonair atá cláraithe le haghaidh moChúrsaí. I gcás daoine aonair nach bhfuil cláraithe le haghaidh moChúrsaí, agus a dteastaíonn rochtain uathu ar an gcóras ríomhChlárúcháin, ba chóir dóibh clárú le haghaidh moChúrsaí ar dtús.
 • daoine aonair atá cláraithe le haghaidh Sheirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS)
 • gníomhairí atá cláraithe le haghaidh ROS.

Tabhair do d’aire nach bhfuil rochtain ar an gcóras ríomhChlárúcháin ar fáil d’iarratasóirí áirithe, mar atá san achoimre thíos. Ba chóir d’iarratasóirí sna catagóirí seo leanúint d’iarratais pháipéir a thíolacadh dá n-oifig de chuid na gCoimisinéirí Ioncaim. I measc na n-iarratasóirí seo, tá:

 • daoine aonair nach bhfuil incháilithe faoi láthair clárú le haghaidh moChúrsaí
 • céilí neamh-inmheasúnaithe
 • cuideachtaí nach bhfuil stiúrthóirí atá cónaitheach in Éirinn acu
 • comhlachtaí neamhchorpraithe agus eagraíochtaí neamhbhrabúis (scoileanna, boird bhainistíochta, carthanais, mar shampla)
 • seiceadóirí
 • gníomhairí bailiúcháin.

Tabhair do d'aire:

Tá srian ar rochtain ar ROS faoi láthair ach amháin dóibh siúd a fuair uimhir clárúcháin custaiméara roimhe seo ó na Coimisinéirí Ioncaim.

Ar aghaidh: Fabhtcheartú agus eolas