Treoir le haghaidh ríomh-Chlárúcháin

Léargas ginearálta

Leis an tseirbhís ríomh-Chlárúcháin, féadann gníomhairí agus custaiméirí atá cláraithe le haghaidh ROS nó moChúrsaí bainistiú ar líne a dhéanamh ar a gclárúcháin leis na Coimisinéirí Ioncaim.

Teastaíonn iarratais ar pháipéir fós i gcás méid áirithe idirbheart clárúcháin. Aon iarratais ar pháipéar a fhaightear agus a d’fheadfaí a chomhlánú ar shlí eile ar líne, seolfar ar ais iad agus iarrfar an t-iarratas a dhéanamh ar líne.

Ar aghaidh: Cé a fhéadann teacht ar an tseirbhís ríomhChlárúcháin?